Každý z chovatelů si je vědom toho, že pro kvalitní a zdravý chov je třeba, aby dokázal zajistit základní podmínky:

1)   Kvalitní a zdravé chovné jedince

2)   Kvalitní krmivo a doplňky krmiva

3)   Čistota a hygiena v chovatelském zařízení, která min ze tří čtvrtin určuje to, jak bude chov prospívat a jakou z něj tedy chovatel bude mít radost.

Můj příběh

Několik let jsem při stejné péči řešil problémy se zdravím mého chovu.  Vždy se po několika měsících chovné sezony, kdy byly ptáci koncentrováni v jednom prostoru, začaly se projevovat příznaky polyomavirózy (více na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Polyomavir%C3%B3za_pt%C3%A1k%C5%AF ). 

Nejdříve se objevila mláďata, kterým opadaly ocasy a letky (francouzské pelichání - skokani) a později docházelo i k úhynům mláďat v budkách. V tento okamžik bylo vždy nutné chovnou sezonu ukončit. Jak říká jeden kolega chovatel: „období očekávání střídá období zklamání."I když jsem udržoval čistotu všech povrchů chovatelských prostor, musel jsem najít způsob, jak zajistit i čistotu vzduchu. Žádná z komerčně nabízených čističek neodpovídala potřebám chovatelského prostoru a proto vznikla tato čistička.

            Její účinnost byla ověřena použitím v mém chovu a v chovu Mvdr. Miloše Zajíce. A jaké byly výsledky? V průběhu chovné sezony od poloviny září až do konce dubna nebyly ani v jednom z chovů pozorovány výše popsané příznaky polyomavirózy. Ve svém chovu jsem v předešlých chovných sezónách dokázal odchovat max. 50 mláďat. V poslední sezoně jsem odchoval 130 mláďat a jsem přesvědčen, že svůj velký podíl na tom mělo použití germicidní čističky vzduchu.